BİREYSEL ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

Bireysel Üyelik Sözleşmesi, Sahrayı Cedit Mah. Atatürk Cad. Aslan Kaptan Çıkmaz Sok No1 Ata Palas Apt. Kat. 3 D. 6 Kadıköy-İstanbul adresinde mukim, TRUVA TEKSTİL İNŞAAT ELEKTRONİK CİHAZLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ ilehttps://www.truyemek.com portalına iş bu üyelik sözleşmesi ile eklerine ve https://www.truyemek.com portalında yer alan şartlar ile kurallara onay veren "Üye" arasında elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir.

Sözleşme metninde;

  • Bireysel Üyelik Sözleşmesi bundan böyle “Üyelik Sözleşmesi”,
  • Sahrayı Cedit Mah. Atatürk Cad. Aslan Kaptan Çıkmaz Sok No1 Ata Palas Apt. Kat. 3 D. 6 Kadıköy-İstanbul adresinde mukim, TRUVA TEKSTİL İNŞAAT ELEKTRONİK CİHAZLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ bundan böyle kısaca Truyemek,
  • https://www.truyemek.com internet sitesi bundan böyle “Portal”,
  • Portala üye olarak şartları kabul eden, hizmetlerden ve bilgilerden faydalanan gerçek/tüzel kişiler ise bundan böyle “Üye”,
  • Üye olunmasa dahi Portal’a her ulaşan gerçek/tüzel kişiler ise“Kullanıcı” olarak anılacaktır.
  • Truyemek ve Üye işbu Sözleşme’de zaman zaman “Taraf” veya birlikte “Taraflar” olarak anılabilirler.

Portal’ı ziyaret ederek veya Üye olarak işbu sözleşmeyi okuduğunuzu, tamamen anladığınızı, sözleşmede yer alan ve zaman içinde değişikliğe uğrayabilecek tüm hususları kayıtsız şartsız kabul ettiğinizi Portal’da belirtilen tüm hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt ediyorsunuz.

Truyemek işbu sözleşmede yer alan her türlü bilgi ve içeriği herhangi bir bildirimde bulunmadan dilediği zaman istediği şekilde değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak Portal’da yayımlanacak ve yayımlandığı andan itibaren geçerli olacaktır.

İşbu sözleşmeyi kabul ettiğini beyan ve taahhüt eden Üye/Kullanıcılar Portal’da yayınlanan sair sözleşmelerine, tümüne bağlıdır.

2. Tanımlar

“Portal”:www.truyemek.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan Truyemek’in “Hizmetler”ini sunduğu internet sitesi.

“Kullanıcı”:“Portal”a erişen her gerçek veya tüzel kişi.

“Üye”: “Portal”a üye olan ve "Portal" dâhilinde sunulan hizmetlerden belirlenen koşullar dâhilinde yararlanan “Kullanıcı”.

“Üyelik”: Üyelik formunu doğru ve gerçek bilgilerle dolduran ve verdiği kimlik bilgilerinin Truyemek tarafından onaylanmasıyla bildirimi ile Kullanıcı’nın kazandığı statüdür. Üyeler ancak üyelik işlemleri tamamlandığından Üye olma hak ve yetkilerine sahip olurlar. Truyemek üyelik başvurusunu geçerli bir sebep göstermeden reddedebileceği gibi ek şartlar da talep edebilir veya Üyelik statüsünü sebep göstermeksizin sona erdirebilir. Üyelerin kullandığı Kullanıcı İsmi/Şifrelerden doğacak uyuşmazlıktan Truyemek sorumlu tutulamaz.

"Üyelik Sözleşmesi": “Portal”da yer alan şartlar ve koşullar ile eklerden oluşan, kullanıcının “Üyelik Sözleşmesi”ni anladığına ve kabul ettiğine ilişkin elektronik olarak verdiği onay neticesinde elektronik ortamda akdedilen, ayrılmaz parçası olan ekler ile “Portal”da yer alan şart ve kurallarla birlikte bir bütün olan elektronik sözleşme.

“Üyelik Hesabı”:Üyenin Portal içerisindeki profilini oluşturur. Üyelik Hesabı Üye’nin Truyemek’in hizmetlerinden yararlanabileceği bir arayüzdür. Üye kendi belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "kullanıcı adı" ve "şifre" ile Portal üzerinden hesabına ulaşabilir.

“İçerik”:“Portal”da yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler.

“Hizmet”:Truyemek’in işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan işlemlerini gerçekleştirmek için sunulan uygulamalardır. Truyemek’in sunduğu hizmet ile ilgili olarak dilediği değişikliği her zaman yapabilme hakkı saklıdır. Tüm değişiklikler Portal’da yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

“İlan Sahibi”: Truyemek’in hizmeti olan İlan Paketi satın alan Üye.

“Arayüz”:Truyemek ve "Üye"ler tarafından oluşturulan içeriğin "Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesi ve PortalınVeritabanı’ndan sorgulanabilmesi amacıyla "Kullanıcı”lar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları Truyemek’e ait olan tasarımlar içerisinde “Portal” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

“Veritabanı”:Portal dâhilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği Truyemek’e ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır.

3. “Üyelik Sözleşmesi”nin Konusu ve Kapsamı

Truyemek, https://www.truyemek.com üzerinden Üye konumunda bulunan gerçek/tüzel kişiler tarafından ilan verme, ürün satma ve benzeri hizmetlerin ve işlemlerin gerçekleştirilmesi amacına yönelik olarak Üye ve Kullanıcıların söz konusu ilan ve satışlara listeleme ve görüntüleme yöntemiyle sorunsuz olarak erişebilmesini hedeflemektedir. İşbu sözleşmenin konusu Portal’da Truyemek tarafından sağlanan uygulamaların Üye ve Kullanıcı tarafından yararlanılmasına ilişkin koşul ve şartların belirlenmesi ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşmenin kapsamı ise, Portal’da yer alan tüm hizmet, uygulamalara ve içeriğe ilişkin şart ve koşulların belirlenmesidir. Kullanıcı işbu Bireysel Üyelik Sözleşmesi’ni kabul etmekle hükümleri okuyup anladığını, Portal’ın kullanım koşul ve şartlarına uygun davranacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4. Üyelik Hak ve Yükümlülükleri/Şartları

Üyelik statüsünün kazanılması için Kullanıcı’nın "Portal"da yer alan üyelik formunu gerçek bilgilerle doldurması gerekmektedir. Portal’da oluşturulmuş her bir kullanıcı için yalnızca bir adet e-posta tanımlanacaktır. Üye, hesaba yeni bir e-posta adresi tanımlamak isterse yeni e-posta adresi Truyemek’in onayı ile aktif hale gelir. Bir Üye’nin aynı anda iki farklı e-posta adresi kullanması mümkün değildir. İkinci e-posta adresi Üye tarafından Portal üzerinde yeni bir Üye hesabı oluşturulması halinde Truyemek’in onayı ile kullanılabilir. Üye olabilmek için kullanıcılar 18 yaşını doldurmuş olmalıdır.18 yaşın altındaki kullanıcılar Portal’ı ve diğer Truyemek Platformlarını ancak velileri veya yasal temsilcilerinin açık rızası ile kullanabilir.

Her Üye’nin Üyelik Hesabına erişim için “kullanıcı adı” ve “şifresi” bulunur. Üyenin iradesi ile belirlenen bu isim ve şifrelerin güvenliğini sağlamak tamamen Üye’nin sorumluluğundadır. Üye’nin kendi ihmal ve kusuru ile diğer Üye’lere, Truyemek’e yahut üçüncü kişilere verdikleri ya da verebilecekleri zararlardan Üye bizzat sorumludur.

Üye, Portal’da kayıtlı e-posta adresiyle yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisi sorumludur.

Üye, üyelik aşamasında vereceği bilgilerin doğru olmaması ve/veya başkasına ait olması sebebi ile Truyemek’in uğrayacağı her türlü zarar için zararı kullanıcıya her zaman rücu etme ve uğradığı zararın tazminini isteme hakkı bulunduğunu ve Truyemek’in bu yönde herhangi bir hakkını kullanmaması bu hakkın kullanılmasından feragat ettiği şeklinde yorumlanamayacağı kabul eder.

“Üye", “Portal"da belirtilen kuralların tümüne uyacağını, hukuka, genel ahlak kurallarına ve yürürlükteki tüm mevzuatlara aykırı hareket etmeyeceğini Üyelik Sözleşmesi hükümleri ile onayladığını kabul ve beyan etmektedir. Truyemek, Üye’nin işbu Üyelik Sözleşmesi hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "Portal" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Üyelik Sözleşmesi kapsamında üyelikten uzaklaştırılmış, üyeliği askıya alınmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış kişiler üye olamazlar. Truyemek herhangi bir bildirimde bulunmadan Üyelik başvurularını reddedebilir yahut Üyelik başvurusunun kabul edilmesini ek şart ve koşullara bağlayabilir. Truyemek’in her zaman Üyelik Sözleşmesi’ni tek taraflı feshetme hakkı saklıdır. İşbu yetkisi sebebiyle tazminat, ceza vb. sair yükümlülüğü bulunmaz.

Truyemek ilgili mevzuat gereğince resmi makamlara bilgi verme yükümlülüğü bulunduğu durumlarda; Üye’lere ait kişisel veriler resmi makamlar ile paylaşılabilir, işbu sebeple Üye her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üye’nin resmi makamlara herhangi bir başvuru yapacağını resmi yollarla bildirmesi durumunda ise Truyemek Üye’nin bilgisini ilgili tarafa verebilir.

Sağlanan hizmetlerde bazı durumlar 18 yaşından büyüklere ait içeriğin yer alabileceğini, bu içeriğin mevzuata aykırı şekilde görüntülenmesi halinde Truyemek bu eylemden sorumlu tutulamaz.

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat uyarınca Truyemek üzerinden tütün mamulleri ve alkollü içecek satışı kati suretle yapılmadığını, Truyemek vasıtasıyla tütün mamulleri ve alkollü içecek temin etmemeyi ve üye işyerlerine bu konuda talepte bulunmamayı, aksi yöndeki işlemlerin üyeliğin iptali ve işbu Sözleşme’nin feshi ile sonuçlanabileceğini ve bu halde Truyemek’in maruz kalabileceği tüm zararları karşılayacağını kabul eder.

Truyemek’in Üye ve Kullanıcılar tarafından sağlanan içeriğin gerçekliğini ve güvenilirliğini, orijinalliğini, doğruluğunu, internet üzerinden ilanının hukuka uygun olup olmadığını tespit etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış yahut hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan Truyemek sorumlu tutulamaz.

Truyemek’in hazırlamış olduğu Üyelik Sözleşmesi’ni kabul eden her Üye üçüncü şahıslardan aldığı mal ve hizmetlerdeki ayıplarla ilgili işbu Portal sahibinin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili sair mevzuat kapsamındaki her türlü talep ve sorumluluğun muhatabının ilgili mal ve hizmeti satıcısına ait olduğunu ve bunlara ilişkin olarak Truyemek’in hiçbir hukuki veya cezai sorumluluğu yoktur.

Kullanıcılar, diğer kullanıcılara karşı yasal düzenlemelere aykırı her bir eylemden sakınmayı, diğer kullanıcıların Portal’ı ve Truyemek’e ait diğer Platformları kullanmasını engelleyecek ya da olumsuz etkileyecek şekilde davranmamayı, kişi veya kurumların isimlerini ahlaka, adaba ve yasal düzenlemelere aykırı şekilde kullanmamayı, yakışıksız veya kanun dışı materyal veya bilgiler yayımlamamayı, basıp çoğaltmamayı, dağıtmamayı, Reklam yapmamayı, herhangi bir mal veya hizmet satmamayı veya satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma veya zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı, kullanıcıların başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunmayacağını, bilgisayarındaki bilgilere veya yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi kabul eder.

Sunulan hizmetlere Truyemek tarafından belirlenen şekil dışında ve/veya yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve anılan kurallara uymadığı durumlarda Truyemek'in uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararı karşılamayı kabul eder.

Kullanıcılar Kanunlara göre iletilmesi yasak olan bilgileri iletmemeyi ve zincir posta (chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan verileri paylaşmamayı kabul eder.

Kullanıcılar Truyemek'ten izin almadan, Truyemek servislerini ticari amaçla veya reklam amacıyla kullanmamayı kabul eder.

Kullanıcılar Truyemek’de yer alan fiyatların üye işyerlerinin başka yerlerde (başka platformlarda, kendi menülerinde, web sitelerinde vb.) sunulan fiyatlarından farklı olabileceğini kabul eder.

Sipariş verebilecek ürünlerin fiyatları, üye işyerlerinin teslimat bölgelerine göre değişiklik gösterebilecektir.

Hizmet bedeli değişkenlik gösterebilecektir.

Online Ödeme Yöntemi ile ödeme yapılmadığı durumda sipariş teslimi sırasında, hizmetin daha önceden kendilerine bildirilmiş olan ücretini seçilen ödeme aracıyla ödemek durumunda olduğunu aksi takdirde ürünün kendilerine teslim edilemeyebileceğini kabul eder.

İşbu Portal’da yer alan bilgi ve içeriklerin tümü genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup öneri niteliğinde değildir. Üye işbu sözleşmeyi imzalayarak Portal’daki bilgi ve içeriklerin bu amaçla yer aldığını kabul ve beyan eder.

Truyemek’in onayı olmadan işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülükler kısmen ya da tamamen üçüncü kişi/kişilere devredilemez.

Üyeler işbu sözleşmeyi imzalayarak ilanlarda yayınlanan ürünler üzerinde yazan fiyatların ortalama fiyatlar olduğunu kabul ederler.

5.Truyemek’in Hak ve Yükümlülükleri

Truyemek,işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik alt yapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Truyemek herhangi bir bildirimde bulunmadan belirlenen hizmetlerini ve teknolojik alt yapısını durdurma/son verme haklarını saklı tutar. Böyle bir durumda İlan Sahibi’nin sahip olduğu iade hükümlerine dair koşullar işbu Portal’da yayınlanan Kullanım Koşulları Sözleşmesi’nde yer almaktadır.

Ürünlerin Truyemek sisteminde teşhir edilmesi bunların stokta bulunduğu anlamına gelmemektedir. Truyemek sisteminde satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü Truyemek sistemindeki üye işyerlerine aittir.

Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde Truyemek kullanıcıları bilgilendirerek, bu hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal edebilir.

Truyemek, Truyemek Platformlarının içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya kullanıcının talebi halinde sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

E posta ile şifre Truyemek tarafından sunulan başvuru alanlarının doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır. Truyemek kullanıcı üye formunu eksiksiz doldurmuş üyelerin veya Truyemek sistemine giriş yapan kullanıcıların yeni bir şifreye sahip olmalarını veya şifrelerini kullanmalarını münhasıran süresiz olarak engelleyebilecektir.

Truyemek Platformlarında satışa sunulan ürünlerin içeriğine dair doğru ve dürüst açıklama yapılmasına dair Truyemek gerekli özeni gösterecektir ancak üye işyerlerinin sipariş içeriklerine dair yaptıkları eksik ve/veya hatalı açıklamalardan dolayı oluşacak problemlerden veya zararlardan Truyemek sorumlu değildir.

"Portal" üzerinden, Truyemek’in kendi kontrolünde olmayan "Satıcı"lar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu linkler "Üye"ler tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle Truyemek tarafından sağlanmış olabilir ve linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde doğrulama beyanı veya garanti niteliği taşımamaktadır. "Portal" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Truyemek’in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Truyemek güvenlik şüphesi doğuran kullanıcı işlemlerinden dolayı ilgili kullanıcıların Online Ödeme Yöntemi aracılığı ile ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıya alabilir, online ödeme için sunduğu ek özellikleri kısıtlayabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin veya Online Ödeme Yöntemi kullanımının geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Truyemek’in kullanıcılarına veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

Truyemek, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu Sözleşme’nin uygulamasında değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

Truyemek’e siparişinize ilişkin ekstra bir talep iletmeniz halinde Truyemek talebinizi yerine getirmek için (Truyemek’in sorumluluğunda olan hallerde) makul ölçüde çaba gösterecektir. Ancak, talebinizin ölçülü, yerine getirebilir, Truyemek prosedürlerine uygun olmaması halinde Truyemek’in talebinizi yerine getirmeme hakkı saklıdır. Bu durumlarda siparişinizin iptal/değişim gibi hallerinden Truyemek sorumlu olmayacaktır.

Truyemek, "Portal"ın işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, “Üyelik Sözleşmesi” koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Truyemek bu mesaj ve içeriği giren "Üye"nin üyeliğine herhangi bir bildirim yapmadan son verebilir.

Truyemek sağladığı hizmet gereğince aracı hizmet sağlayıcı konumunda olması sebebiyle ürünlerin içerikleri hakkında bilgilerin iletilmesi tamamen üye işyerlerinin sorumluluğundadır. Bu bakımdan Truyemek’in alerjen ürünlere ilişkin bildirim yapma yükümlülüğü de bulunmamaktadır. Üye işyerleri tarafından sağlanan ürünlerin alerjen madde içermediğini Truyemek garanti etmemektedir.

Truyemek, kullanıcılar tarafından iletilen şikayetlerde şikayete konu siparişe ilişkin şikayeti gösterir fotoğraf talep edebilecektir.

Truyemek’in, Truyemek çalışanlarının ve yöneticilerinin, “Portal”da “Üye”ler ve “Kullanıcı”lar tarafından sağlanan içeriklerin hukuka uygun olup olmadığını, gerçekliğini, doğruluğunu araştırmak ve kontrol etmek yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Truyemek kullanıcılarına Truyemek siparişlerinde kullanılmak üzere kupon tanımlaması yapabilecektir. Ayrıca indirim ve promosyon sunma hakkı da saklıdır. Kuponlar geçerlilik sürelerine ve kullanım şartlarına tabi olabilirler. Truyemek önceden haber vermeksizin herhangi bir kuponun kullanımını geçersiz kılma, sonlandırma, koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Kuponların kullanılabileceği üye işyerlerinin kapsamı Truyemek tarafından belirlenebilecektir.

Truyemek tarafından, kullanıcılara siparişin doğrudan siparişin oluşturulduğu üye işyerinden alınmasına ilişkin olanak tanınabilecektir. Bu durumda üye işyeri tarafından yaşanan gecikmelerden, ürünlerin hasar görmesinden, ürünlerin kalitesinden ve benzeri hallerden Truyemek sorumlu olmayacaktır.

Truyemek Platformlarındaki satışlar, üye işyeri menülerinin sipariş anındaki mevcudiyetiyle sınırlıdır. Truyemek ilgili üye işyerinde bulunmayan ürünlerin kullanıcıya teslimini sağlayamayabilir. Truyemek üye işyerlerinin sağladığı içerikten sorumlu değildir.

Dilediğiniz zaman Truyemek üyeliğinizin sonlandırılmasını talep edebilirsiniz. Bu durumda talebinizi info@truyemek.com adresine iletmeniz gerekmektedir. Bununla birlikte Truyemek tarafından hesabınızın üçüncü bir kişi tarafından kullanıldığının tespit edilmesi, hesabınızın kötüye kullanıldığının tespit edilmesi, hukuka, ahlaka ve işbu Sözleşme koşullarına aykırı hareket edildiğinin tespit edilmesi halinde Truyemek’in hesabınızı kapatma, askıya alma, kısıtlama hakkı saklıdır.

Truyemek, Truyemek Platformlarında herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.

Truyemek, 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" kapsamında ve bu Kanun doğrultusunda Telekomünikasyon Kurumu İletişim Başkanlığı’nın 17.01.2013 tarih ve 581 Belge no’lu yazısı ile "Yer Sağlayıcı" olarak faaliyet göstermektedir.

6. Kredi kartı sözleşmesi

TRUYEMEK, www.truyemek.com internet sitesi üzerinden Üye konumunda bulunan gerçek/tüzel kişiler tarafından ilan verme, ürün satma ve benzeri hizmetlerin ve işlemlerin gerçekleştirilmesi amacına yönelik olarak Üye/Kullanıcıların söz konusu ilanlara sorunsuz şekilde erişebilmesini hedeflemektedir. İşbu sözleşmenin konusu ödemelerini kredi kartı ile yapmak isteyen Üyelerin hak ve yükümlülüklerin tespitidir. İş bu sözleşmenin kapsamı ise, Site’de yer alan hizmetlerin kredi kartı ile satın alınmasına ilişkin şart ve koşulların belirlenmesidir.

Tarafların Hak ve Ödevleri

Üye/Kullanıcı’nın kredi kartı ile ödemede bulunabilmesi için kredi kartı bilgilerini tam ve eksiksiz olarak ilgili bölümde doldurması gerekmektedir.

Üye/Kullanıcı kredi kartı ile tek çekimde ödemede bulunulabileceği gibi, kampanyalar kapsamında belirlenebilecek sayıda takside bölünmek suretiyle vadeli ödeme de yapılabilir. Taksitlendirme işlemlerinde, Üye/Kullanıcı ile Banka arasında imzalanmış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Banka, kampanyalar düzenleyerek Üye/Kullanıcı’nın seçtiği taksit adedinin daha üzerinde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit erteleme gibi hizmetler sunabilir. Bu tür kampanyalar Banka'nın insiyatifindedir. Bu düzenlemeler sebebiyle TRUYEMEK sorumlu tutulamaz.

Vadeli satışların sadece Banka'ya ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, Üye/Kullanıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri Banka'dan ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve Üye/Kullanıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödemelerin taksitli olarak yapılması durumda, iadenin, işlem yapılan kredi kartına her ay taksitli olarak yansıtılması tamamen Banka'nın süreç ve uygulamaları ile ilgilidir.

Üye/Kullanıcı yapacağı kredi kartı odaklı satışlarda kredi kartı bilgilerini TRUYEMEK kesinlikle sunucu üzerinde bulundurmaz. Üye/Kullanıcı kredi kartı bilgileri ile ilgili hata yaptığında, TRUYEMEK’in bilgilerin sunucuda saklanmamasından ötürü sorumlu tutamaz.

TRUYEMEK Üye/Kullanıcılarına ait kredi kartı bilgileri, kişisel veri sayılmaktadır. Söz konusu veriler siber saldırı vb. işbu Site’nin önceden ön göremeyeceği durumlarda korunamazsa,TRUYEMEK bundan dolayı sorumlu tutulamaz.

TRUYEMEK herhangi bir kredi kartı dolandırıcılığına karşı müşterilerine 3DSecure POS (3D Güvenlik Protokolü) altyapılarının kullanmasını önerir. 3D Secure POS ile ilgili alt yapı işbu Site’nin sisteminde başlıca büyük bankalar kapsamında kullanıma hazır haldedir. TRUYEMEK tüm bankalar için 3D Secure POS altyapılarının kullanım garantisini teknik nedenlerle verememektedir.TRUYEMEK Ödemeye dair şüpheli işlemlerde bankadan teyit alınmasını ve teyit alınmadan ürün gönderimi yapılmamasını önerir.TRUYEMEK’in3D Secure Pos sistemi kullanılmadığı durumda yahut kullanımında çıkabilecek problemler sebebiyle hukuki veya cezai bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

İşbu sözleşmeyi imzalayan Üye/Kullanıcı sözleşmeden doğan bedelin ödemesini kredi kartı ile yapıyorsa, işbu kredi kartı ve kişi bilgilerinin doğruluğundan ve yasallığından bizzat kendisi sorumludur. Ödeme işlemi sırasında hukuka aykırı kredi kartı kullanımından oluşabilecek her türlü dolandırıcılık faaliyetinden Üye/Kullanıcı sorumludur. TRUYEMEK her zaman Kredi Kartı Sözleşmesi’ni tek taraflı feshetme hakkı saklıdır. İşbu yetkisi sebebiyle tazminat, ceza vb. sair yükümlülüğü bulunmaz.

7. Cayma Hakkı

Cayma Hakkı ile ilgili hükümler işbu Site’de yayımlanan Kullanım Şartları Sözleşmesi ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde yer almıştır. Üye/Kullanıcılarım cayma hakkına dayanarak iadesini talep ettiği ödemeler TRUYEMEK aracılığıyla yapılacak olup söz konusu ödemelerin iade süresi bankalara bağlı olmak üzere 1-7 iş günü içinde değişmektedir. Sürenin uzaması sebebiyle doğabilecek zararlardan TRUYEMEK sorumlu tutulamaz.

8. Ödeme

Kullanıcı, Truyemek Platformu üzerinden verdiği siparişin ücretini, Truyemek Platformundan ilgili üye işyerinin sunduğu seçenekler arasından sipariş verirken seçtiği şekilde teslim esnasında ödeyebilir. Kullanıcı, ayrıca ‘Çevrimiçi Ödeme Yöntemi’ kullanarak banka kartı, kredi kartı veya benzer bir ödeme aracı ile çevrimiçi ödeme yapabilir.

‘Çevrimiçi Ödeme Yöntemi’ seçeneği kullanılarak yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile bu durum derhal paylaşılır. Aynı şekilde böyle bir durumun meydana gelmesi durumunda Truyemek, 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapar.Truyemek bu sebeple uğradığı ya da uğrayabileceği bütün cezai ve hukuki haklarını saklı tutar.

‘Çevrimiçi Ödeme Yöntemi’ ile ödemesi yapılmış siparişlerde, sipariş karşılığı fiş/fatura Truyemek tarafından değil siparişi alan üye işyeri tarafından düzenlenir. Çevrimiçi Yöntemi kullanılarak verilen siparişlerde, Truyemek, sipariş edilen ürünlere ilişkin bedelleri üye işyerlerinin nam ve hesabına kullanıcıdan tahsil etmek için üye işyerleri tarafından münhasır olarak yetkilendirilmiştir.

Kullanıcı, Çevrimiçi Ödeme Yöntemi kullanılarak verilen siparişlerde ödemeyi Truyemek’e yaparak ödeme yükümlülüğünü ifa etmiş sayılır.

Kullanıcılar Truyemek tarafından kendilerine teslim edilecek olan ve Çevrimiçi Ödeme yöntemi, kapıda kredi kartı/banka kartıyla ödeme yöntemi, kapıda nakit ödeme yöntemi dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü ödeme yöntemiyle gerçekleşen siparişlerde, Truyemek, sipariş edilen ürünlere ilişkin bedelleri üye işyeri nam ve hesabına kullanıcılardan tahsil etmek için münhasır olarak yetkilendirilmiştir. Kullanıcılar, Truyemek tarafından kendilerine teslim edilen siparişlerde ödemeyi Çevrimiçi ödeme yöntemi, kapıda kredi kartı/banka kartıyla ödeme yöntemi, kapıda nakit ödeme yöntemi dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü ödeme yöntemiyle yaparak üye işyerine ve Truyemek ‘e karşı ödeme yükümlülüklerini ifa etmiş sayılırlar.

Truyemek kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir zamanda ek ödeme yöntemleri sunma ve/veya mevcut ödeme yöntemlerini kaldırma hakkını saklı tutar.

Kullancı, Truyemek’den vereceği siparişleri daha kolay ve hızlı verebilmek adına kredi kartı bilgilerinin saklanmasına onay verebilir. Bu durumda kullanıcının kredi kartı bilgileri üçüncü taraf ödeme hizmeti sağlayıcıların altyapısında saklanacaktır.

9. Ürün Teslimatı

Üye işyerleri tarafından yapılan ürün teslimatı sürecinde kullanıcı, Portal’da seçtiği ilgili adreste bulunamaz ise (kullanıcı tarafından hatalı adres bilgisi verilmesi de dâhil olmak üzere) kullanıcının siparişi başka bir adrese bırakılmaz. Bu durumda kullanıcı, doğacak yükümlülükleri kabul ve taahhüt eder.

10. Ücret İadesi

Online Ödeme Yöntemi ile ödemesi yapılmış siparişlerle sınırlı olmak üzere kullanıcıya ücret iadesi ancak aşağıdaki hallerde yapılabilecektir:

Siparişin ilgili üye işyerine iletilememesi nedeniyle siparişin zorunlu iptali,

Kullanıcı adresinin sipariş verilen üye işyerinin gönderim alanı dışında olması nedeniyle siparişin zorunlu iptali,

Siparişin bir kısmının veya tamamının üye işyerinde mevcut olmaması nedeniyle siparişin kısmen veya tamamen zorunlu iptali,

Üye işyeri tarafından siparişin hazırlanmadığı veya siparişin hazırlanmış olmasına rağmen üye işyerinin iptal işlemini onaylamış olduğu hallerde kullanıcı talebi üzerine siparişin iptali;

Sipariş edilen üründen memnun kalınmaması nedeniyle ilgili üye işyerinin onayının alınmasının akabinde yapılan sipariş iptali,

Sipariş edilen ürünün teslimatının gecikmesi durumunda ilgili üye işyerinin onayı üzerine yapılan iptal,

Ücret iadesi, kullanıcının ödeme yapmış olduğu kredi kartına yansıması işlem yapılan bankanın prosedürüne göre değişiklik göstermektedir. Online kredi kartı ile verilen siparişlerde ücret iadesi ilgili banka prosedürü uygulanır.

İptale konu siparişe ilişkin ilgili üye işyeri tarafından bir fiş veya fatura düzenlemiş ve kullanıcıya teslim edilmiş ise ilgili üye işyeri görevlisine fiş/faturanın iadesi gerekmektedir.

Truyemek, yalnızca Kullanıcıdan kaynaklanan sebeplerden dolayı (örneğin kullanıcının evde olmaması, yanlış adres bilgisi vermesi, siparişi teslim almaması gibi) ücret iadesi yapmama hakkını saklı tutar.

Online Ödeme Yöntemi dışındaki ödeme vasıtaları ile ödemesi yapılmış siparişlerde ücret iadesi, Truyemek’e ait Portal’da üye olarak faaliyet gösteren üye işyerleri tarafından doğrudan yapılmaktadır. Truyemek, aracı hizmet sağlayıcı olması sebebi ile üye işyerleri tarafından yapılacak ürün iadesi koşullarına ilişkin olarak doğabilecek anlaşmazlıklarda taraf olmayıp hiçbir sorumluluk kabul etmez.

11. Bilgilerin Saklanması ve İspat Yükümlülüğü

Truyemek Platformlarında kayıtlı kullanıcı bilgileri, siparişleri, yorum/değerlendirmeleri vb. tabi olduğu ilgili mevzuat uyarınca belirlenen sürelerle 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na uygun şekilde saklanır. İşbu Sözleşme’nin ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta Portal’da ve Truyemek’e ait diğer sunucu ve diğer veri saklama platformlarından saklanan veriler ile kullanıcı kayıtları HMK m.193 kapsamında kesin delil teşkil eder.

12.Gizlilik Politikası

Üye/Kullanıcıların kişisel verilerinin korunmasına dair Gizlilik Politikamız işbu Portal’da yer alan Gizlilik Sözleşmesi’nin içinde yer almaktadır. Lütfen bilgilendirme için okuyunuz.

13.Fikri Mülkiyet Hakları

İşbu Portal’da yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. Portal’ın ziyaret edilmesi veya hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

Portal’da yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Portal’ın bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Buna aykırı hareket edildiği takdirde oluşacak zararlardan kişiler sorumludur. Truyemek’in bu kişiler hakkında her türlü hukuki ve cezai işlem yapma hakkı saklıdır.

Truyemek’in www.truyemek.com internet sitesi üzerinde bir bildirimde bulunmaksızın her türlü değişikliği yapma hakkı saklıdır. Truyemek gerekli gördüğünde üyelere sormaksızın domain isimlerini değiştirebilir.

14. Sözleşme İçeriğinde Yapılacak Değişiklikler

Truyemek tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi herhangi bir zamanda Portal’da ilan ederek değiştirebilir. Sözleşme içeriğindeki değişiklikler, Portal’dan ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak ve yürürlüğe girecektir. İşbu sözleşme Üye ve Kullanıcılar’ın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

15.Fesih

Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirme hakkına sahiptir. Sözleşme’nin feshi halinde Taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları eksiksiz şekilde ifa etmekle yükümlüdür.

16. Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

17. Tebligat ve Taraflara Yönelik Bildirimler

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Truyemek’in bilinen e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Üye/Kullanıcılar sözleşmeleri imzalarken belirttikleri e-posta adresinin geçerli olduğunu, değişmesi durumunda beş gün içinde yazılı olarak Truyemek’e bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

18. Mücbir Sebep

Tarafların kontrolü dışında gelişen işbu sözleşmenin borçlarını ifa etmesini engelleyici veya geciktirici hallerin meydana gelmesi (savaş hali, terör eylemleri, doğal afet, yangın, grev, ayaklanma vb.) mücbir sebep halleri olarak değerlendirilecek ve Truyemek bu süre içerisinde yükümlülüklerini yerine getirememesinden kaynaklı Üye/Kullanıcı yahut üçüncü kişilere herhangi bir tazminat hakkı doğmayacaktır.

19. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu "Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu “Kullanım Koşulları”ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilaf halinde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

20. Yürürlük

İşbu Sözleşme, kullanıcının Truyemek’e üye olmasından itibaren yürürlüğe girer , hüküm ve sonuçlarını, kullanıcının üyeliği sona erene kadar doğurur.